Disclaimer

De website van het Financieel Expertisecentrum (FEC) is uitsluitend bedoeld ter informatie van het publiek. De informatie heeft een algemeen karakter en is niet bedoeld als een door FEC geformuleerd advies inzake een specifieke situatie of bepaald probleem. De informatie op de FEC-website kan nooit worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. U wordt ten stelligste geadviseerd om onafhankelijk juridisch, financieel of anderszins advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt inzake kwesties waarbij de informatie van de FEC-website relevant kan zijn.

Hoewel de informatie op de FEC-website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en FEC van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op de FEC-website, kan FEC geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volledig is en dat ook zal blijven. Het FEC kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de FEC-website. Hoewel het streven van het FEC erop is gericht de FEC-website continu toegankelijk te laten zijn, kan het FEC geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat de FEC-website om welke redenen dan ook, op enig moment niet beschikbaar is. De FEC-website kan bovendien door het FEC buiten gebruik worden gesteld (tijdelijk of definitief) zonder voorafgaande aankondiging.  

Indien u via de FEC-website naar websites van andere organisaties gaat, wijst het FEC u erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan het FEC en dat het FEC geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van dergelijke websites.  

Het auteursrecht op de website wordt door het Financieel Expertisecentrum uitdrukkelijk voorbehouden.

Indien u zich toegang verschaft tot (een deel van) de FEC-website, wordt u geacht van het bovenstaande kennis te hebben genomen.

De op de website gebruikte afbeeldingen zijn afkomstig uit de animaties van het FEC, ontworpen door Tigges.