Samenwerken in projecten

Binnen het FEC wordt door de FEC-partners gezamenlijk projecten uitgevoerd op uiteenlopende thema’s/fenomenen met als doel het opleveren van concrete, operationeel bruikbare resultaten. Als één overheid werken vele experts vanuit de verschillende FEC‑partners samen in diverse projectgroepen.
Dit gebeurt ook in de publiek-private samenwerking (FEC PPS) om de poortwachters te versterken.

Puzzel

Projecten

Door in projectverband samen te werken wordt op een bepaald thema of fenomeen de kennispositie van de FEC-partners versterkt. Een project is gericht op kennisontwikkeling en niet op het uitwisselen van concrete informatie; dat gebeurt in het FEC Informatieplatform of – voor de FEC PPS – in de taskforces, waarbij specifiek rekening word gehouden met de wettelijke kaders waarbinnen mag worden geopereerd. Een aantal voorbeelden van projecten die binnen het FEC worden of recent zijn uitgevoerd:

  • het op de lange termijn terugdringen van illegale trustdienstverlening in en via Nederland;
  • het vergroten van kennis bij FEC-partners en marktpartijen over het fenomeen witwassen via Nederlandse beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen door de bij de FEC-partners beschikbare kennis hierover samen te brengen in een verkennende analyse;
  • het in kaart te brengen van de impact van het toenemend aantal Payment Service Providers (PSP’s) in het betaalverkeer om hierover vervolgens meer kennis en bewustwording te creëren en verantwoordelijke partijen beter inzicht te geven in risico’s ten aanzien van PSP’s;
  • het vergroten van kennis bij FEC-partners en marktpartijen over het fenomeen dividendstripping, door bij de FEC-partners beschikbare kennis hierover samen te brengen in een kennisdocument;
  • het bewerkstelligen dat alle aanbieders van cryptodiensten die in of vanuit Nederland diensten aanbieden, beschikken over de benodigde registratie dan wel hun diensten staken.

FEC-PPS projecten:

  • Trade Based Money Laundering (TBML)-automotive; project gericht op het opdoen van inzichten in de cash integratie in de automotive sector en het weerbaar maken van marktpartijen;
  • het bestrijden van witwassen van gelden verkregen door handel in synthetische drugs en geldstromen die direct of indirect gerelateerd zijn aan de inkoop en productie hiervan;
  • het misbruik van de rechtspersoon stichting aanzienlijk moeilijker maken door diverse barrières op te werpen en daarmee o.a. criminele geldstromen uit het financiële systeem te weren;
  • het verbeteren van de signalering van corruptierisico’s door banken en het verhogen van (de kwaliteit van) de meldingen hierover aan de FIU;
  • het voorkomen van witwassen van criminele gelden, verkregen door (arbeids)uitbuiting, door te bewerkstelligen dat bepaalde uitbuitingsvormen m.b.v. bankfaciliteiten niet meer mogelijk zijn.