Gezamenlijke aanpak ondermijning nu structureel in de Serious Crime Taskforce

De pilot Serious Crime Taskforce (SCTF) waarbinnen de politie, Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit (FIU) en FIOD samen met een aantal grote banken aan de gezamenlijke aanpak van de facilitators van de onderwereld werkten, is structureel geworden.

De SCTF is één van de taskforces die onder FEC-vlag valt en als lid van de FEC-raad is politiechef Gery Veldhuis verantwoordelijk voor de SCTF. Hij is zeer te spreken over wat is begonnen als een pilot en nu een permanent karakter heeft gekregen. ‘De SCTF is een schoolvoorbeeld van hoe je door informatie met elkaar te delen als publieke en private partners de criminaliteit een slag kunt toebrengen’.

Met de SCTF onder FEC-vlag is een unieke manier van werken mogelijk. En in Engeland en Australië zijn soortgelijke publiek-private samenwerkingen actief. Deze publiek private samenwerking bij de aanpak van ondermijning is wereldwijd uniek. ‘Door de SCTF is het mogelijk dat politie en FIOD in afstemming met het OM namen van adviseurs of rechtspersonen die in beeld zijn, doorgeven aan de deelnemende banken. De banken kunnen die namen op hun beurt weer koppelen aan bepaalde ongebruikelijke transacties. Wanneer de gegevens over die transacties worden terug geleverd aan politie en FIOD kunnen die een zaak beginnen’ aldus Jeroen Poelert, plaatsvervangend hoofd van de Dienst Landelijke Recherche (DLR) en namens de NP betrokken bij de coördinatie van het project SCTF. Belangrijk is hierbij volgens Jeroen dat het om subjecten gaat, tegen wie nog geen concrete verdenking is. ‘Dus tegen wie wel vermoedens bestaan, maar nog geen onderzoek loopt’.

Aan het delen van informatie binnen de SCTF ligt een convenant en artikel 20‑WPG besluit ten grondslag, goedgekeurd door de ministeries. Het selecteren van de in te brengen informatie gebeurt door de politie en FIOD onder gezag van het Openbaar Ministerie. Op deze wijze kan de meldketen zorgvuldig, effectief en gericht worden benut in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

Inmiddels zijn er al verschillende successen behaald, in zoals het aanpassen van procedures bij banken, strafzaken en honderden verdachte transacties.