Toename effectiviteit van het FEC zet in 2021 door

In 2021 zijn de activiteiten van het Financieel Expertise Centrum (FEC) verder geïntensiveerd en is de werkwijze gestroomlijnd. De synergie van de FEC-samenwerking is toegenomen, bij alle kerntaken, zowel bij de informatie‑uitwisseling, in projecten als met het kenniscentrum. Hierdoor zijn er meer signalen behandeld, zijn doorlooptijden verkort en leiden uitkomsten tot meer kennisdeling om bijvoorbeeld fraude en witwassen beter te bestrijden. Lees meer in het FEC Jaarverslag 2021.

Aangepaste koers

De koers van het FEC is aangepast om daadwerkelijk impact te maken op het versterken van de integriteit van de financiële sector. Hierbij zijn de aanbevelingen gebruikt uit de eind 2020 uitgevoerde ‘gateway-review’. In 2021 is voor de publiek-private samenwerking (FEC PPS) na evaluatie besloten, zowel de Serious Crime Taskforce (SCTF) als de projectaanpak ‘samen effectief’ voort te zetten. Ook wordt voor de FEC PPS een bijbehorende lange termijn strategie ontwikkeld.

Informatieplatform, projecten en kenniscentrum

In het Informatieplatform zijn 90 nieuwe signalen behandeld, meer dan in de voorgaande twee jaren. De projecten zijn meer doelbewust gekozen en ingericht en hebben daardoor een (veel) kortere doorlooptijd en toepasbare opbrengst opgeleverd. Zo is bij het project 'Dividendbelastingarbitrage' een kennisdocument geproduceerd , waarmee inzicht wordt geboden in de detectie van dividendstripping en hoe een effectieve aanpak daarvan te bevorderen. In de FEC PPS is met het project TBML nieuw inzicht ontstaan, waardoor banken en andere poortwachters veel beter ongebruikelijke transacties op dit gebied kunnen herkennen. Het kenniscentrum is in 2021 een (digitaal) programma voor de FECademy's gestart, waarmee vrijwel maandelijks een groep van circa 400 geïnteresseerde medewerkers in het FEC-netwerk wordt geïnformeerd over uiteenlopende onderwerpen.