Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen verschillende autoriteiten binnen de financiële sector. Deze autoriteiten zijn actief op het gebied van toezicht, controle, opsporing en vervolging.

Het FEC is opgericht om de integriteit van de financiële sector te bewaken en versterken. Zij bundelt met haar partners de krachten rond die financiële integriteit.

Infographic FEC Algemeen

Infographic FEC algemeen

FEC Podcast

Artwork Versie 1

Aflevering 1: Het FEC in vogelvlucht

Laura van Geest, voorzitter van het FEC, neemt ons mee door de ontstaansgeschiedenis en de huidige activiteiten van het FEC. Ze legt uit hoe de publieke en ook private partners samen de puzzel leggen om bijvoorbeeld uitbuiting en witwassen te bestrijden.  Interviewer: Gerben Vlasveld.

Aflevering 1

Aflevering 2: De schatkamer van het FEC: het informatieplatform

Bij het FEC informatieplatform delen de FECpartners informatie en signalen over specifieke zaken en over trends. Zo versterken de partners elkaar bij de bestrijding van financiële criminaliteit. Eva van Florestein en Erwin Dijkstra leggen uit hoe dit in z’n werk gaat, wat het oplevert en wat mag er wel, maar ook niet gedeeld worden.

Eva van Florestein is als toezichthouder werkzaam bij de afdeling Toezicht Financiële Criminaliteit bij De Nederlandsche Bank (DNB) en vanuit die rol contactpersoon voor het informatieplatform bij DNB. Erwin Dijkstra is vanuit de FIOD gedetacheerd bij de FEC-eenheid en als coördinator betrokken bij het informatieplatform. Interviewer Gerben Vlasveld.

Aflevering 2

Aflevering 3: Kennis is macht, kennis delen is kracht

Naast informatiedeling is ook kennisdeling één van de pijlers van de samenwerking in het FEC. Het belang van kennisdeling wordt toegelicht door Andrea Wiegman, trendexpert bij de FIOD en Dick Blommesteijn, FEC-contactpersoon bij de Belastingdienst en al vanaf de start betrokken bij het FEC.

Zij bespreken hoe kennis over elkaar helpt om nog beter relevante informatie uit te wisselen. En hoe bijvoorbeeld nieuwe kwetsbaarheden voor de financiële integriteit worden geïdentificeerd door kennis samen te brengen. Interviewer: Gerben Vlasveld.

Aflevering 3

Aflevering 4: De aanpak van ondermijnende criminaliteit met de Serious Crime Taskforce

Ondermijning is het mogelijk maken van criminele activiteiten van de onderwereld via mensen in de bovenwereld. Door ondermijning raken onderwereld en bovenwereld met elkaar vermengd inclusief de gevaren die daarbij horen. De Serious Crime Taskforce (SCTF), een van de gezamenlijke projecten die onder de vlag van het FEC tot uitvoering komt, probeert de zogenoemde financiële facilitators aan te pakken. Met de focus op de aanpak van de ondermijnende criminaliteit is de SCTF, als publiek-privaat samenwerkingsverband, wereldwijd uniek. Jeroen Poelert van de politie en Yvonne Willemsen van de Nederlandse Vereniging van Banken, vertellen over dit unieke publiek-private samenwerkingsverband. Wat de uitdagingen zijn en wat het oplevert.

Jeroen Poelert is plaatsvervangend hoofd Dienst Landelijke Recherche en betrokken bij de coördinatie van de SCTF. Yvonne Willemsen is hoofd veiligheidszaken van de Nederlandse Vereniging van Banken en vanuit die rol actief in de SCTF. Interviewer: Gerben Vlasveld.

Aflevering 4