1997 - Oprichting FEC

Het FEC is opgericht in 1997 op basis van de Nota integriteit financiële sector, die was opgesteld naar aanleiding van de ‘Clickfondsaffaire’. Bij het besluit tot oprichting van het FEC waren de toenmalige ministers van Financiën en Justitie en de staatssecretaris van Financiën betrokken. De vorming van een financieel expertise centrum werd gemotiveerd vanuit twee belangrijke factoren:

  • Het grote maatschappelijk belang van een integere financiële sector
  • Het belang van goed toezicht op de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke rechtshandhaving in de financiële sector

2004 - Wijziging structuur FEC

In 2004 is de structuur van het FEC veranderd met het instellen van de FEC-raad en de FEC-eenheid. Dit gebeurde om de betrokkenheid van de FEC-partners te vergroten en hen in staat te stellen hun - gezamenlijke - verantwoordelijkheid te nemen. Met de start van de FEC-eenheid ging de huisvesting van de coördinatie en beheersmatige ondersteuning van het FEC over van het ministerie van Financiën naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Periode 2007 tot 2009 - Reorganisatie

In 2007 werd de samenwerking tussen de FEC-partners geëvalueerd. Uit die evaluatie kwam de wens van de FEC-raad naar voren om tot een efficiëntere operationele samenwerking te komen. De daaropvolgende reorganisatie van het FEC had plaats in de tweede helft van 2008. Op 1 januari 2009 is het 'nieuwe FEC' officieel van start gegaan. Vanaf die datum werd de organisatie beheersmatig ondergebracht bij de Nederlandsche Bank (DNB).