Programma Terrorismefinanciering

De FEC-partners willen met het Programma Terrorismefinanciering (Programma TF) een bijdrage leveren aan het tegengaan van financieren van terrorisme. Dit programma richt zich onder meer op het formuleren van typologieën van potentiële soorten terrorismefinanciering.

Programma TF

Binnen dit programma worden de financiële netwerken van bij de FEC-partners en -participanten bekende personen, die in verband kunnen worden gebracht met terrorisme en andere relevante personen en entiteiten, op basis van FEC informatie‑uitwisseling (signalen) in kaart gebracht. Daardoor wordt inzicht verkregen in de wijze waarop en door wie deze personen worden gefinancierd. In alle gevallen waarin het verkregen inzicht daartoe aanleiding geeft, wordt een interventiestrategie opgesteld. De verworven kennis leidt tot het opstellen van getoetste typologieën en het verankeren van lessons learned bij betrokken partners. De FEC-partners dragen hiermee bij aan het tegengaan van financieren van terrorisme en aan het versterken van de integriteit van de financiële sector.

Sinds 2019 maakt het onderdeel Buitenlandse Financiering (BF) structureel onderdeel uit van het Programma FEC TF. De activiteiten inzake BF zijn gericht op het in kaart brengen van de (van origine) buitenlandse financiering van non-profit instellingen (NPO’s) waarvan één of meerdere betrokken partijen direct of indirect in verband kunnen worden gebracht met terrorisme of de financiering daarvan. Een dergelijke financiering van NPO’s wordt vanwege de relatie met subjecten die betrokken zijn bij terrorisme of de financiering daarvan als onwenselijk beschouwd. Hiermee moet meer zicht worden verkregen op buitenlandse financieringsstromen van non-profit organisaties, door het analyseren van deze informatie door een multidisciplinair team in FEC-verband.