Cash betalingen in de automotive sector blijken ongebruikelijk en reden tot onderzoek

Cash betalingen blijken in de automotive sector niet zo gebruikelijk als werd aangenomen. Wat er wel aan cash rondgaat, is vaak aanleiding tot witwasonderzoek. Dit blijkt uit een project waarbij het AMLC, publieke en private partijen onder de vlag van het FEC (Financieel Expertise Centrum) hebben samengewerkt. 

Het AMLC is een project gestart met publieke en private partijen om de gebruikelijkheid van cash betalingen in de automotive sector te onderzoeken. Vragen als; zijn cash betalingen in de automotive sector wel zo gebruikelijk als wordt aangenomen?, wat kenmerkt malafide handelaren en afnemers?, welke barrières kunnen we opwerpen om de cash integratie in de sector te verminderen? en welke argumenten worden aangedragen voor cash betalingen? zijn in dit project onderzocht.

Uit analyse van de in dit project betrokken banken blijkt dat cash betalingen in de automotive sector in tegenstelling tot wat gedacht werd, ongebruikelijk zijn. In veel situaties is slecht te onderbouwen waarom voor cash betalingen gekozen is. Cash betalingen zijn om deze reden vaak aanleiding tot onderzoek.

Banken hebben op basis van de resultaten van dit gezamenlijke onderzoek hun monitoringssytemen verfijnd waardoor ze nog betere meldingen kunnen doen van ongebruikelijke transacties. Ook nemen ze maatregelen om het gebruik van cash geld in de autobranche verder te ontmoedigen.

Onderzoeksresultaten TBML -automotive